9 ottobre 2018 Giornata Europea Sindrome x fragile